fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Culinary delectat s.r.o. IČO: 27417441, DIČ: CZ27417441, se sídlem: Průběžná 3210/80b, 100 00 Praha 10, Strašnice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116067

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím dále specifikovaných stránek a upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování kurzů a dalších akcí pořádaných obchodní společností Culinary delectat s.r.o.

1.2. Prostřednictvím internetových stránek www.weber-store.cz a prodej a nákup dárkových poukazů.

1.3. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem služeb je společnost
Culinary delectat s.r.o.
IČO: 27417441
DIČ: CZ27417441
se sídlem: Průběžná 3210/80b, 100 00 Praha 10, Strašnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116067
tel.: + 420 607 467 468
e-mail: info@weber-store.cz
(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „“)
provozovny: Průběžná 3210/80b, 100 00 Praha 10 – Strašnice

1.4. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:
„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Culinary delectat s.r.o. na internetové adrese https://www.weber-store.cz.
„Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.
„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu.
„Účastníkem kurzu“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od Zákazníka.

1.5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.6. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

1.7. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky/účastí na Kurzu Zákazník/Účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

1.8. Provozovatel má právo kdykoliv měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

2.1. Nabídka, cena

2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů, Poukazů a zboží, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.

2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Kurzů, Poukazů a zboží.

2.1.3. Kurzy, Poukazy a zboží, nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě změny DPH po ukončení objednávky je Zákazník,

s přihlédnutím ke zvolenému druhu platby, povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Provozovatel neprodleně zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je Zákazníkovi možné uhradit přeplatek kupní ceny.

2.1.4. Případné doplatky za balné, dopravu a další související náklady jsou uvedeny v konečném souhrnu objednávky.

2.1.5. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek, výprodeje apod.) platí do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.

2.2. Objednávka, uzavření smlouvy

2.2.1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek.

2.2.2. Zákazník objednává produkty tak, že vybrané Kurzy, Poukazy a zboží,  včetně jejich počtu označí v objednávkovém formuláři, který vyplní. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje:
– Počet objednávaných Kurzů, Poukazů a zboží
– Kontaktní údaje Zákazníka
– Způsob úhrady
– Požadovaný způsob doručení objednávaných Poukazů

2.2.3. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „objednat“. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje podle čl. 2.2.2. obchodních podmínek (dále jen jako „Objednávka“).

2.2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy.

2.2.5. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“). Součástí oznámení o přijetí Objednávky jsou i obchodní podmínky v elektronické podobě.

2.2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle emailem na elektronickou adresu Zákazníka.

2.2.7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.

2.2.8. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.

2.2.9. Smlouvu lze uzavřít též osobně na pobočce Weber Store. V takovém případě se nepoužijí ustanovení čl. 3.7. obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se užijí přiměřeně.

3.1. Dodací podmínky zboží

3.1.1. Objednané zboží je doručováno dle množství, velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. V případě dodání pouze vstupenky nebo pouze poukazu je možné zvolit dodání e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

3.1.2. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Culinary delectat realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3 – 10 pracovních dnů.
Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude zákazník bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje Culinary delectat. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a je-li to s ohledem na charakter zboží obvyklé též návod na používání zboží v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty je zákazník povinen vždy zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen je zákazník povinen tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu přepravní služby, resp. pošty. Culinary delectat je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.1.3. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděné včetně DPH. Náklady na dopravu zboží jsou účtovány podle zvoleného způsobu dopravy.

3.1.4. Zákazníci mohou zvolit tyto způsoby dodání zboží:
Poštou nebo jinou přepravní službou uvedenou v nabídce Webových stránek – zboží je v takovém případě zasláno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce a to dle způsobu platby obyčejně či na dobírku. 
Osobní odběr – zboží je možné též vyzvednout osobně v některém z odběrných míst Culinary delectat, které zákazník zvolil v objednávce. Jediné odběrné místo je Weber Store Praha. 

3.2. Platební podmínky za zboží a služby

3.2.1. Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti nebo kartou při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

3.2.2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen za zboží zaplatit.

3.2.3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Culinary delectat. Neposíláme dodací list.

3.2.4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na Webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání ze strany zákazníka.

3.2.5. Způsoby plateb za zboží jsou tyto:
Platba v hotovosti nebo kartou – pouze při převzetí zboží při osobním odběru. 
Platba na dobírku – při zasílání obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 3.2.6. Platbu je též možné provést prostřednictvím platného poukazu. Zákazník je povinen se na tomto způsobu platby s Culinary delectat zvlášť dohodnout a uhradit případný nedoplatek (rozdíl mezi hodnotou poukazu a cenou zboží) některým ze způsobů platby dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek.

3.3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.3.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb (Kurzů) popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

3.3.2. Kurzu je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník kurzu. Kde se v tomto článku hovoří o Účastníkovi kurzu, má se tím na mysli též Zákazník účastnící se osobně Kurzu.

3.3.3. V průběhu konání Kurzu jsou Účastníci povinni dodržovat provozní a sanitační řád, bezpečnostní řád, pokyny lektora Kurzu a nejsou oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání Kurzu bez vědomí lektora Kurzu nebo jeho zástupce.

3.3.4. Lektor Kurzu nebo jeho zástupce v úvodu lekce stručně ústně poučí Účastníky  o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Kurzu Plné znění provozního řádu a bezpečnostního řádu je Účastníkům kurzu k dispozici na provozovně. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou Účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních Účastníků Kurzu.

3.3.5. Grill Akademie, lektor Grill Akademie nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Kurzu ty Účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny lektora Grill Akademie, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu

3.3.6. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat lektora Grill Akademie o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Kurzu.

3.3.7. Účastník kurzu se nemůže Kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky akutního průjmového či hnisavého onemocnění nebo pokud mu byla nařízena karanténa nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním Kurzu ve styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.

3.4. Zrušení a změna Kurzu

3.4.1. Grill Akademie si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu, a to v těchto případech:
a) Kurz není obsazen minimálním počtem Účastníků kurzu, přičemž minimální počet Účastníků kurzu je 5 osob, není-li uvedeno jinak; nejpozději 2 dny před konáním Kurzu
b) lektor Grill Akademie nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení Kurzu;
c) konání Kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně Grill Akademie, nedostatek speciálních surovin potřebných pro daný Kurz atd.).

3.4.2. V případě, že Grill Akademie zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník / Účastník kurzu co nejdříve informován.

3.4.3. V případě zrušení konání Kurzu je Grill Akademie povinna umožnit Zákazníkovi, případně Účastníkovi kurzu účast na jiném kurzu Grill Akademie. V případě, že Zákazník účast na konání jiného kurzu odmítl a Grill Akademie k tomu vyzve, je Grill Akademie povinna Zákazníkovi vrátit platbu za Kurz do 14 pracovních dnů.

3.4.4. Grill Akademie je oprávněna ke změně lektora a změně méně než 50 % obsahu Kurzu bez předchozího upozornění, a to z vážných důvodů, mezi které patří zejména důvody uvedené v čl. 3.4.1. obchodních podmínek.

3.4.5. Změny Kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

3.5. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka

3.5.1. V případě, že Zákazník nemůže absolvovat Kurz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Grill Akademii.
– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Grill Akademie více než 72 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu, který se bude konat v nejbližších šesti měsících ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na původním Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou. Zákazník je povinen oznámit svůj záměr využít možnost účasti na jiném Kurzu v co nejkratší době, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu. Pokud Zákazník možnosti účasti na jiném Kurzu nevyužije, je Grill Akademie povinna vrátit Zákazníkovi cenu Kurzu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu, a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.
– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Grill Akademie méně než 72 hodin před začátkem Kurzu, je Grill Akademie povinna vrátit Zákazníkovi pouze 50 % ceny Kurzu.
– V případě, že oznámení o zrušení účasti na Kurzu je Grill Akademie oznámeno méně než 24 hodin před začátkem Kurzu, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Kurzu.

3.5.2. V případě, že se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.

3.5.3. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Kurzu více než 72 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.

3.6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.

3.6.1. Zákazník má právo v souladu § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Culinary delectat nejpozději do 14. dne ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

3.6.2. Odstoupení od smlouvy, jakož i zboží samotné je zákazník povinen zaslat na adresu Culinary delectat:
Culinary delectat s.r.o. , Průběžná 3210/80b, Praha 10.

3.6.3. Zboží je zákazník povinen Culinary delectat vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné za cestu zboží zpět k Culinary delectat). Culinary delectat má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  

3.6.4. Zaplacené finanční prostředky je Culinary delectat povinen vrátit zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, resp. po obdržení vráceného zboží či prokáže-li zákazník, že zboží odeslal, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede v odstoupení od smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem. 

3.6.5. Zboží je zákazník povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Culinary delectat vracené finanční prostředky snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 a § 2999 odst. 1 občanského zákoníku).

3.6.6. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže zákazník odstoupit od smluv: 
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
 -na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Culinary delectat a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  
 -na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li zákazník jejich originální obal,  
- na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii. 

3.6.7. Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky na kurzy a na poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu.

3.6.8. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

3.6.9. Oznámení od odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku může zákazník učinit též prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Culinary delectat

3.7.1. Culinary delectat je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu.
Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Culinary delectat bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

3.8. Odpovědnost za škodu

3.8.1. Účastníci kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v provozovně určeném. Grill Akademie neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný zákazník běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Grill Akademie za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

3.8.2. Zákazník/Účastník kurzu odpovídá za škodu způsobenou Grill Akademie, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu.

3.19. Poučení – pokrmy uvařené na kurzu jsou určeny k okamžité spotřebě a není možné si je odnášet domů.

4.1. Využití Poukazu

4.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu případně nákupem zboží.

4.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.

4.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu.
Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Culinary delectat.

 

4.2. Platnost Poukazu a její prodloužení

4.2.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.

4.2.2. Culinary delectat je oprávněna na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu o jeden měsíc, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti Poukazu je Culinary delectat oprávněna požadovat jednorázovou platbu ve výši 1.000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých).

4.2.3. Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit Culinary delectat e-mailem na adresu rezervace@weber-store.cz, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.

4.2.4. U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.

5. Reklamace zboží

5.1. Při prodeji zboží zákazníkovi je zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen “záruka”). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Na žádost zákazníka je Culinary delectat povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat zákazníkovi doklad o zakoupení věci obsahující potřebné údaje.

5.2. Zákazník při uplatnění záruky má tato práva:
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Culinary delectat dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Culinary delectat odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Culinary delectat vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Culinary delectat. 

5.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí Culinary delectat, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Culinary delectat; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Culinary delectat vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

5.4. Jde-li o vady vyskytující se ve větším počtu, nebo opakovaně a brání řádnému užívání zboží. Má zákazník právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

5.5. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze zboží. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má zákazník právo na to, aby Culinary delectat bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

6 Reklamace kurzu

6.1. V případě, že podmínky Kurzu neodpovídaly sjednaným podmínkám je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. Grill Akademie neodpovídá za výsledek Kurzu.

6.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese rezervace@weber-store.cz či na adrese jeho provozovny nebo sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Zákazníka oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.

6.4. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení, nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání Kurzu.

6.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Zákazník povinen prokázat uzavření smlouvy.

6.6. Reklamace včetně odstranění vady bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

6.7. Vada je Provozovatelem odstraněna zejména umožněním bezplatné účasti Zákazníka na jiném Kurzu, případně poskytnutím slevy z ceny Kurzu či úplným vrácením ceny Kurzu.

7.1. Nakládání s osobními údaji Zákazníka podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací

7.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

7.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mail Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím možnosti „souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

7.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů

7.5. Zákazník bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu, případně do odvolání souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

7.7. Pokud by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
– požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.

7.10. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na Webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Zákazníka a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím internetového prohlížeče. Zákazník může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.

8.1. Provozovatel je oprávněn k provozování výše uvedených kurzů a akcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.2. Zákazník může Provozovateli zasílat své stížnosti či podněty na email: info@weber-store.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Webové stránky: https://adr.coi.cz/cs
Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.4. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.5. Jazykem kupní smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

8.6. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.

8.7. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že obsahuje-li vztah založený smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.8. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění Objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.

8.9. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je provozovna Provozovatele na adrese Průběžná 3210/80b, 110 00 Praha 10 – Strašnice

8.10. Nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ DÁRKOVÉHO POUKAZU
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od koupě poukazu)

Název prodávajícího: Culinary delectat s.r.o.
Sídlo prodávajícího: Průběžná 3210/80b, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČO prodávajícího: 27417441
E-mailová adresa prodávajícího: rezervace@weber-store.cz
Telefon prodávajícího: +420 607 467 468

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 dní odstupuji od kupní smlouvy o nákupu dárkového poukazu:

Poukaz číslo:

(*) Číslo daňového dokladu:

Datum obdržení poukazu:

Číslo bankovního účtu, kam má být kupní cena vrácena bezhotovostním převodem:

Jméno a příjmení zákazníka:

Adresa zákazníka:

(*) Elektronická adresa zákazníka:

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná položka):

(*) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Datum:

……………………………………….……………..
Podpis zákazníka
(v případě odeslání v tištěné podobě)

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je zatím prázdnýZpět do obchodu